Privacy

Bescherming van uw persoonsgegevens
Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
De informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens worden verstrekt.
In bepaalde gevallen kan er persoonlijke informatie worden gevraagd (zie toelichting hieronder).
In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.
 
Wanneer hebben wij uw persoonsgegevens nodig
- Wij hebben uw persoonsgegevens alleen nodig indien u ons contactformulier gebruik zodat wij u uw vraag/opmerking kunnen beantwoorden.
 
Cookies
- Wij maken geen gebruik van zogenaamde trackingscookies op onze website.
- Wij maken gebruik van een functionele cookie voor het gebruik van ons contactformulier om zo de ingevoerde velden daar tijdelijk te onthouden in geval u een fout maakt zodat de door u ingevoerde informatie behouden blijft, deze wordt direct na het succesvol verzenden verwijderd.
 
Overzicht cookies welke wij gebruiken
PHPSESSID - duur: tijdelijk
Deze cookie wordt tijdelijk gebruikt voor het onthouden van uw persoonsgegevens tijdens het invullen van ons contactformulier.

Wij geven u de volgende garanties:
- Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken.
- De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
- Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend.
- Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.